Get Adobe Flash player
Choose your language
  • Nederlands
  • English
Hoe laat is het in...
Erkend als

anbi

Stichting
Light for Asia

Familie Bak
PO Box 61 Muang
Chiang Rai 57000
Thailand
M: +66(0)857199810 (Peter)
M: +66(0)811696268 (Tatjana)
E: peterentatjana@gmail.com

Secretariaat
Stichting Light for Asia
Melkkruid 47
1441 XS Purmerend
T: 06-81513248
E: stichtinglightforasia@gmail.com

Kamer van Koophandel: 37127929
Bank: NL70 RABO 0126 9283 39  te Monnickendam

Onze Doelstellingen

In december 2002 werden Peter en Tatjana Bak door God geroepen voor de zending, Hierna volgde een tijd van voorbereiding op wat zending voor hun zou betekenen. Doormiddel van verschillende bevestigingen werd duidelijk dat de Schuilplaats de plek was waar zij naar toe geroepen werden. Op 31 december 2006 werden Peter en Tatjana en hun 3 kinderen, Chester (feb ‘96), Jeremy (mei ‘97) en Nathan (juli ‘99) uitgezonden naar Thailand om daar ondersteunend zendingswerk te verrichten in de Schuilplaats. Zij lieten alles wat vertrouwd en geliefd was achter om een nieuw avontuur te beginnen. Dat betekende; leren leven in een nieuwe cultuur, de Thaise taal machtig worden en voor de kinderen studeren op een Internationale school.

..”Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?”
En ik zeide: “Hier ben ik, zend mij!”....(Jesaja 6 vers 8)

Zij hebben gehoor gegeven aan deze oproep omdat ze gehoorzaam willen zijn aan God, met als grondslag voor hun handelen de Bijbel, wetend dat ze in alles afhankelijk zijn van God.

Peter: ik wil graag mijn kennis en twee rechter handen inzetten om bij te dragen aan een goed en veilig leven voor de meisjes. Ook vind ik het belangrijk dat de meisjes mogen zien dat er ook mannen zijn die het goede met hen voorhebben en er voor ze wil zijn op de juiste manier.
Tatjana: als gezin mogen we een voorbeeld zijn voor de meisjes. Een gezin waarin warmte en liefde is, maar ook soms moeite en onenigheid, die we op een goede manier proberen op te lossen. Het is belangrijk voor de meisjes om te ervaren hoe een gezond gezin functioneert.

 

Werkzaamheden

Peter en Tatjana maken allebei deel uit van het team dat werkzaam is op de Schuilplaats. Peter houdt zich onder andere bezig met het onderhouden van alle woningen en de terreinen/tuinen, de reparatie van voertuigen, huishoudelijke apparatuur en computers. Ook draagt hij de zorg voor ontspanningsmogelijkheden, zoals de bouw en ontwikkeling van speeltoestellen. Peter zorgt voor veiligheid in en om de huizen en is er als een vaderfiguur voor de meisjes.
 
Tatjana heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de Schuilplaats, zowel voor de administratie, als zorgdragen voor voldoende financiële inkomsten. Ze onderhoud daarnaast de contacten met sponsors, vrijwilligers en belangstellenden en is verantwoordelijk voor de website en de nieuwsbrieven van de Schuilplaats.
Daarnaast helpen ze allebei mee bij het organiseren van feesten, sport- en spelactiviteiten met de meisjes.

Tatjana: Naast onze taken in Schuilplaats geven we veel liefde en aandacht aan de meisjes en laten we ze weten dat ze belangrijk zijn.

Als de meisjes binnenkomen en in het begin schuw zijn voor iedereen, dan is het mooi om te zien dat ze na een paar weken beginnen op te bloeien en stukje bij beetje vertrouwen gaan krijgen in de moeders. En als ze na een poosje ook Peter gaan vertrouwen en gezonde toenadering zoeken, even plagen, een vraag om hulp met huiswerk neerleggen of een knuffel komen halen, dan weet je dat ze weer hoop voor de toekomst hebben en dat hun zelfvertrouwen aan het groeien is. Op zo’n moment besef je dat je een lichtje in hun leven hebt mogen laten schijnen.


Vriendenkring

Denkt u bij het lezen van deze folder:”Daar wil ik ook graag aan meehelpen!”
dan kan dat! Daarvoor hoeft u niet te verhuizen naar Thailand; u kunt al van grote betekenis zijn door onderdeel te worden van hun vriendenkring en betrokken te zijn bij hun werk.

Elke twee maanden komt een Fanmail uit met meer informatie over het dagelijkse leven van de familie Bak, hun zendingswerk in Thailand en actuele gebedspunten. De nieuwsbrief kunt u aanvragen bij het secretariaat.

Zou u regelmatig voor de familie Bak en hun werk in de Schuilplaats willen bidden?

Het werk wordt op vrijwillige basis uitgevoerd, waardoor Peter en Tatjana volledig afhankelijk zijn van giften. Zij krijgen ondersteuning via hun kerk (ongeveer 15%) en leven voor de rest van giften van familie, vrienden, kennissen en mensen die het werk een warm hart toedragen.

Zou u het werk van Peter en Tatjana ook financieel willen ondersteunen, eenmalig of per maand?

Door een financiële gift kunt u het werk van Peter en Tatjana ondersteunen en maakt u het daardoor mogelijk dat zij ook de komende jaren veel kunnen betekenen voor de meisjes in de Schuilplaats. U kunt uw giften overmaken naar Stichting Light for Asia onder de vermelding “project Thailand”. Deze stichting heeft een ANBI-status, uw giften zijn daarom belasting aftrekbaar.

Stichting Light for Asia
NL 70 RABO 0126 9283 39 te Monnickendam
Onder vermelding van "Project Thailand"
ANBI    Algemeen Nut Beogende Instelling


Tot slot

Alvast hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!